Regulamin

Wyjaśnienie:

Sprzedawca – DPT ACTIVE SP. Z O.O. SP. K., ul. Zamkowa 2, 99-210 Uniejów, NIP: 8281417686;

 1. Sklep – serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną sklep.zamekwuniejowie.pl
 2. Kupujący – każdy podmiot składający Zamówienie w Sklepie (Konsument lub osoba nieposiadająca statusu Konsumenta).
 3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego).
 4. Regulamin – niniejszy regulamin.
 5. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Kupującego konta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu.
 6. Towar/Usługa – rzecz ruchoma lub usługa dostępna w sprzedaży w Sklepie.

 

§ I. Postanowienia ogólne.

 1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Towarów znajdujących się w Sklepie oraz zasady korzystania ze Sklepu.
 2. Do zawarcia umowy sprzedaży oraz korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www.
 3. Koszty wynikające z korzystania z sieci Internet przez Kupującego, uzależnione są od cennika operatora telekomunikacyjnego lub dostawcy usługi dostępu do Internetu, z którego korzysta Kupujący i obciążają go osobiście.
 4. Sprzedawca może porozumiewać się z Kupującym, a Kupujący ze Sprzedawcą poprzez pocztę e-mail: sklep@zamekwuniejowie.pl, pisemnie listem drogą tradycyjną.
 5. Wszelka korespondencja elektroniczna wysyłana przez Sprzedawcę podlega ochronie antywirusowej i kierowana jest wyłącznie do określonego Kupującego.
 6. Przedmiotem sprzedaży są Towary prezentowane przez Sklep w chwili składania oferty przez Kupującego.
 7. Rzeczywisty wygląd i kolorystyka Towarów mogą nieznacznie różnić się od Towarów prezentowanych na zdjęciach w Sklepie. Nie ogranicza to jednak w żaden sposób uprawnień Kupujących przysługujących im na podstawie kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 8. Ceny prezentowane na stronie internetowej Sklepu podawane są w polskich złotych wraz z podatkiem VAT. Ceny produktów nie obejmują kosztów dostawy.
 9. Sprzedawca dokonuje sprzedaży za pośrednictwem Sklepu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz do wybranych krajów na terenie Europy i całego świata, wymienionych w formularzu w trakcie procedury składania oferty.
 10. Wszystkie Towary prezentowane na stronie Sklepu są wolne od wad.
 11. Sprzedawca ma prawo do zmiany ceny Towarów, wprowadzania oraz wycofania Towarów, udzielania rabatów na poszczególne Towary oraz przeprowadzania i odwoływania promocji w Sklepie. Nie ogranicza to jednak w żaden sposób praw nabytych przez Kupujących; tj. zmiany nie dotyczą zamówień, które zostały złożone.
 12. Sprzedaż w cenach promocyjnych dotyczy tylko i wyłącznie Towarów oznaczonych jako „cena promocyjna”. Czas trwania promocji określony jest przez Sprzedawcę lub do wyczerpania zapasów Towaru na magazynie.
 13. Zakupy Towarów w cenach promocyjnych nie łączą się z innymi formami promocji, np.: z kuponami rabatowymi.
 14. Informacje zamieszczone w sklepie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do składania ofert. Wypełniając interaktywny formularz zamówienia Kupujący składa ofertę kupna określonego Towaru.
 15. W celu złożenia oferty poprzez Sklep Kupujący może dokonać rejestracji (założyć konto w Sklepie). Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo. Składanie kolejnych ofert odbywa się na podstawie logowania Kupującego do serwisu Sklepu. Rejestracja umożliwia Kupującemu ponadto śledzenie statusu złożonych ofert oraz pozwala na oglądanie historii dokonanych zakupów.
 16. Zakazuje się osobom korzystającym ze Sklepu (w tym Kupującym) zamieszczania w nim treści bezprawnych .

 

§ II. Składanie zamówień – Płatności.

 1. Sprzedawca umożliwia składanie ofert w następujący sposób:
  1. za pośrednictwem serwisu Sklepu wypełniając interaktywny formularz,
  2. pocztą elektroniczną e-mail na adres: sklep@zamekwuniejowie.pl
 2. W celu złożenia oferty poprzez serwis Sklepu należy dodać wybrany Towar poprzez funkcję „Dodaj do Koszyka”, a następnie postępować zgodnie z dalszymi informacjami wyświetlanymi na stronie Sklepu aż do kliknięcia przycisku „Zamówienie” oraz „Kupuję i płacę”.
 3. Po złożeniu oferty poprzez serwis Sklepu Kupujący otrzymuje:
  1. e-mail zawierający wszystkie istotne warunki zamówienia

 

 1. Niezbędnym warunkiem złożenia oferty poprzez e-mail lub telefonicznie jest określenie przez Kupującego:
 2. rodzaju Towaru wraz z jego kodem ID oraz określenie cech szczególnych Towaru (jeżeli takowe występują),
 3. ilości zamawianych Towarów,
 4. pełnych danych adresowych: adresat (imię i nazwisko), adres dostawy (ulica, nr domu, mieszkania, kod pocztowy, miasto), telefon kontaktowy (dla kuriera) oraz e-mail,
 5. informacji o formie płatności – za pobraniem, przelewem lub elektronicznie
 6. preferowanego sposobu dostawy zamawianych Towarów.
 • Po złożeniu oferty przez Kupującego poprzez e-mail lub telefonicznie, Kupujący otrzymuje niezwłocznie (w terminie 1 dnia roboczego) poprzez e-mail potwierdzenie złożenia oferty, zawierające informację o wszystkich istotnych warunkach umowy sprzedaży Towaru.
 • Składając ofertę poprzez e-mail lub telefonicznie, po otrzymaniu od Sprzedawcy e-maila potwierdzającego złożenie oferty, Kupujący zobowiązany jest wysłać do Sprzedawcy e-mail zawierający oświadczenie o przyjęciu oferty Sprzedawcy, będący niezbędnym warunkiem przyjęcia przez Sprzedawcę oferty do realizacji. Efektem otrzymania przez Sprzedawcę maila potwierdzającego jest przyjęcie oferty przez Sprzedawcę do realizacji i zawarcie umowy sprzedaży Towaru zgodnie z ofertą.
 • Anulowanie lub modyfikacja przyjętej przez Sprzedawcę oferty jest możliwa przez Kupującego do czasu, gdy Towar nie został jeszcze wysłany (nie dotyczy to świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą). W tym celu należy skontaktować się ze Sprzedawcą. Nie narusza to w żaden sposób praw konsumentów do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od odebrania Towaru.
 • Sprzedawca udostępnia następujące sposoby realizacji płatności:
  1. przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy,
  2. za pośrednictwem systemów elektronicznych płatności:
   Przelewy24przelewy24.pl (świadczonych przez PayPro S. A. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań),
  3. gotówką za pobraniem lub przy odbiorze osobistym.
  4. Kupujący dokonujący zapłaty przelewem lub za pośrednictwem systemów elektronicznych płatności powinien zapłacić za Towar wraz kosztami dostawy w terminie 4 dni roboczych od dnia zawarcia umowy sprzedaży, określonej zgodnie z § 3 ust. 4 lub 7 Regulaminu. Po tym terminie oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca.
  5. Informacje o kosztach dostawy uwidaczniane są w trakcie procedury składania oferty (w interaktywnym formularzu). Koszty dostawy doliczane są do ceny Towaru i ponoszone są przez Kupującego (z wyjątkiem odbioru osobistego, gdzie koszty te dla Kupującego wynoszą 0 zł).

 

§ III. Realizacja zamówień – Dostawa i zwroty.

 1. Warunkiem przyjęcia oferty przez Sprzedawcę, złożonej przez Kupującego, jest podanie przy wypełnianiu interaktywnego formularza prawdziwych danych osobowych i kontaktowych (umożliwiających weryfikację i potwierdzenie przyjęcia oferty).
 2. W przypadku błędnego lub niedostatecznego wypełnienia interaktywnego formularza Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby skontaktować się z Kupującym w celu potwierdzenia złożenia oferty. Jeśli oferty nie będzie można potwierdzić w terminie 3 dni roboczych z uwagi na brak możliwości kontaktu z Kupującym oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca.
 3. W przypadku umów sprzedaży Usług oraz Towarów o wartości powyżej 1000 zł (tysiąc złotych) warunkiem realizacji umowy może być dokonanie przez Kupującego przedpłaty za zamówiony Towar – w wysokości 50 % wartości Towaru. Ponadto w przypadku niektórych Towarów warunkiem realizacji umowy sprzedaży jest dokonanie przez Kupującego zapłaty całej wartości Towaru przelewem na konto Sprzedawcy.
 4. Sprzedawca wysyła Towar i dokonuje rozpoczęcia realizacji usługi niezwłocznie, w ciągu 1-4 dni roboczych, po zawarciu umowy sprzedaży. W przypadku zapłaty dokonywanej przelewem lub za pośrednictwem płatności elektronicznych powyższy termin wydłuża się o czas realizacji przelewu.
 5. Czas wysyłki może wydłużyć się w wypadku wysyłek realizowanych na paletach, oraz towarów produkowanych lub modyfikowanych na zamówienie Kupującego.
 6. Opis każdego Towaru lub Usługi zawiera informację o jego dostępności oczekiwania na dostawę. Towar lub Usługa dostarczona jest Kupującemu zazwyczaj w ciągu 2-3 dni od wysłania go przez Sprzedawcę.
 7. W przypadku ewentualnego wydłużenia czasu realizacji Zamówienia Kupujący jest o tym niezwłocznie informowany.
 8. Jeżeli kupującym jest Konsument, Sprzedawca wydaje Towar Kupującemu, nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia umowy, chyba że umowa stanowi inaczej.
 9. Dowodem zawarcia umowy sprzedaży jest paragon lub faktura VAT, które Kupujący otrzymuje drogą mailową pod wskazany w zamówieniu adres. Kupujący upoważnia Sprzedawcę do wystawienia faktury bez podpisu Kupującego i przesłania jej drogą elektroniczną na wskazany przez Kupującego adres mailowy, chyba że Kupujący powiadomi Sprzedawcę o zamiarze otrzymania jej w formie papierowej.
 10. Sprzedawca realizuje dostawę Towarów za pośrednictwem firmy kurierskiej. Możliwy jest także odbiór osobisty przez Kupującego w siedzibie Sprzedawcy.
 11. Dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej następuje w dni robocze najczęściej w godzinach 9:00-17:00.
 12. Przesyłki paletowe kurierzy dostarczają pod wskazany adres, nie mają obowiązku wnosić ich.
 13. Firmy kurierskie dostarczają paczki dwukrotnie, a następnie paczka jest do odebrania w siedzibie firmy kurierskiej przez kolejne 10 dni.
 14. Kurierzy zazwyczaj kontaktują się z Kupującymi, ale nie jest to ich obowiązkiem, dlatego jeśli Kupujący wie, że w godzinach od 9:00 do 17:00 może nie być obecny pod podanym adresem dostawy może skontaktować się ze Sprzedawcą, a ten poda Kupującemu numer przesyłki i numer, pod którym Kupujący uzyska numer kuriera dostarczającego paczkę.
 15. Doręczoną paczkę pobraniową można sprawdzić dopiero po wcześniejszym jej opłaceniu.
 16. W przypadku szkody wyrządzonej nieodebraniem lub odmową odebrania przesyłki przez Kupującego Sprzedawca ma prawo dochodzić od Kupującego naprawienia szkody – na zasadach ogólnych prawa cywilnego, w tym określonych w przepisach Kodeksu cywilnego.
 17. Miejscem spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę jest wskazane przez Kupującego w procedurze składania oferty miejsce odbioru Towaru (adres dostawy).
 18. Odbierając dostarczoną przez kuriera przesyłkę Kupujący obowiązany jest ją zbadać (na podstawie art. 545 § 2 Kodeksu cywilnego). W przypadku uszkodzenia przesyłki Sprzedawca zaleca wykonanie zdjęć uszkodzeń oraz sporządzenie protokołu szkody w obecności kuriera oraz niezwłoczne poinformowanie o tym Sprzedawcy. Brak sporządzenia protokołu szkody nie jest równoznaczny z wygaśnięciem prawa Konsumenta do złożenia reklamacji w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki; protokół jest jednak pomocny w procedurze reklamacji. Brak protokołu uszkodzenia przesyłki może utrudnić Konsumentowi dochodzenie ewentualnych roszczeń od Sprzedawcy oraz ustalenie osoby odpowiedzialnej za uszkodzenie przesyłki. Reklamacje w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki złożone przez Kupujących niebędących Konsumentami, bez załączonego protokołu szkody, nie będą rozpatrywane.

 

§ IV. Rękojmia i gwarancja.

 1. SPRZEDAWCA nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi wobec KUPUJĄCYCH niebędących konsumentami.
 2. Sposób realizacji gwarancji jest ustalony przez gwaranta w dokumencie gwarancyjnym. Termin gwarancji wskazany jest w dokumencie gwarancyjnym.

 

§ V. Odstąpienie od umowy – Reklamacja.

 1. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zakupionych u Sprzedawcy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni (czternastu dni), licząc od dnia wydania Towaru (tj. od dnia od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Odstępując od umowy sprzedaży Towaru Konsument może posłużyć się wzorem oświadczenia znajdującym się TUTAJ WZÓR (wzór odstąpienia od umowy), jednak nie jest to obowiązkowe.
 3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  3. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  4. w której przedmiotem świadczenia są usługi lub produkty cyfrowe już wykonane i zakupione w takiej postaci, jakie są widoczne na stronie (projekty i produkty końcowe, zaakceptowane podczas zakupu) np. pliki cyfrowe, które zostały zaakceptowane podczas zakupu i/lub wykorzystane do użycia przez Kupującego.
 4. W razie odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest do zwrotu Towaru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni (czternastu dni) od dnia, w którym odstąpił od umowy.
 5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 6. Zwrot płatności, za zwrócony towar, jest dokonywany przy użyciu takich samych lub podobnych sposobów płatności, jaki został przez Konsumenta użyty w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Konsument zgodził się na inne rozwiązanie.
 7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru .
 8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru – zgodnie z cennikiem przewoźnika, przy pomocy którego Konsument dostarcza zwracany Towar do Sprzedawcy, tj. Konsument odsyła Towar do Sprzedawcy na własny koszt, który nie podlega zwrotowi.
 9. Na podstawie ustawy o prawach konsumenta, Kupujący nieposiadający statusu Konsumenta nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni (czternastu dni) bez podania przyczyny.
 10. Sprzedawca ma 14 dni (czternaście dni) na ustosunkowanie się do zgłoszonej w terminie reklamacji przez Kupującego o statusie Konsumenta, w formie elektronicznej na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail Kupującego i/lub na adres e-mail podany podczas rejestracji/złożenia zamówienia/dokonania zakupu. Po tym terminie reklamacja zostaje uznana za uzasadnioną na rzecz Kupującego.

 

§ VI. Ochrona danych osobowych i prywatności

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych na stronach Sklepu jest Sprzedawca:

  DPT ACTIVE SP. Z O.O. SP. K.
  Zamkowa 2
  99-210 Uniejów
  NIP: 8281417686

 2. Adres do korespondencji i przesyłek: DPT ACTIVE SP. Z O.O. SP. K., ul. Zamkowa 2, 99-210 Uniejów, e-mail: sklep@zamekwuniejowie.pl
 3. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tzw. RODO oraz aktualnie obowiązującymi regulacjami prawa polskiego.
 4. Sprzedawca przetwarza dane osobowe w celu umożliwienia wejścia użytkownika na stronę Sklepu i przeglądania jej zawartości, skorzystania przez użytkownika Sklepu z newslettera dostępnego na stronie Sklepu, dokonania rejestracji konta na stronie Sklepu, zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Towaru oraz obsługi formularza kontaktowego – zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronie Sklepu.
 5. Podstawą przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę jest dobrowolna zgoda osoby, której dane dotyczą, albo – o ile zostało to wyraźnie wskazane – niezbędność przetwarzania do wykonania umowy.
 6. Sprzedawca może udostępniać zebrane od Kupującego/Klienta lub innego użytkownika Sklepu dane osobowe podmiotom, wskazanym w komunikatach pojawiających się na stronie Sklepu. Sprzedawca przekazuje Twoje dane poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Przekazujemy je do Google, w celach analityki internetowej. Dane są przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych.
 7. Kupującemu/Klientowi lub innemu użytkownikowi Sklepu przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W celu wykonania tych praw należy skierować żądanie pod adres e-mail: sklep@zamekwuniejowie.pl
 8. Szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych i ochrony prywatności zostały zawarte w zakładce „Polityka prywatności” na stronie Sklepu.

 

§ VII. Postanowienia końcowe.

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Konsumenta, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy. Postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia ustawy o prawach konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy tej ustawy.
 3. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Kupujących w wersji elektronicznej na stronach Sklepu uroda-medycyna.pl (zakładka „Regulamin”) i obowiązuje w niniejszej wersji od 14.11.2023 r.
 4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Kupującemu treści zawieranej umowy następuje poprzez:
  1. udostępnienie Regulaminu na zasadach określonych w § VII ust. 3 Regulaminu,
  2. przesłanie Kupującemu wiadomości e-mail,
  3. dołączanie do przesyłek dowodu zakupu.